Ugdymas karjerai

„Racionalus profesijos pasirinkimas yra svarbiausias profesinės karjeros sėkmės veiksnys žinių visuomenėje, grįstoje rinkos ekonomika.“

/Pukelis K., 2002/

 

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti.

Paslaugas teikia ugdymo karjerai patarėjai: mokyklos psichologė Ala Gruževska ir Informacinių technologijų mokytoja Alina Bogdanovič.

TIKSLAS

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:

  1. Padėti mokiniams pažinti save, savo poreikius, interesus, reikalingus planuojant karjerą.
  2. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti įvairias profesijas, jų mokymosi, studijavimo galimybes.
  3. Organizuoti profesinį veiklinimą.
  4. Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus) profesinio orientavimo klausimais.
  5. Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais vaikus ugdančiais specialistais profesinio orientavimo klausimais.
  6. Kaupti metodinę medžiagą ir literatūrą profesinio orientavimo klausimais.
  7. Organizuoti vidurinį ugdymą, orientuojant mokinius profesinei veiklai.
  8. Kelti kvalifikaciją profesinio orientavimo srityje.

Ugdymo karjerai patarėja Alina Bogdanovič;

Konsultacijų laikas

Diena Laikas
 Pirmadienis  13:50 – 14:35
Pagal poreikį – kitu mokytojos darbo mokykloje laiku.

TESTAI

Aizenko testas (28 psl.)  http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/43572.pdf
Įvairūs ​​profesijos pasirinkimo​ testai​ žurnalo „Kur stoti“ svetainėje;  http://www.kurstoti.lt/rubrika/8
Asmenybės testas http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
Tinkamo darbo testas http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

MANO (MOKINIO) KARJEROS PLANAS:

Klasė Karjeros planas
5-6 5-6-kl planas
7 7-kl
8  U8-kl.
9  9-kl
10 10-kl
11 11-kl
12 12-kl
5-12 Užduotys-padesiančios-pildyti-karjeros-planus
5-12 Profesinis-mokymas

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

MOKYMO ĮSTAIGOS LIETUVOJE

PARODOS, RENGINIAI

Renginys Vieta Laikas

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

INFORMACIJA APIE SPECIALYBES

DARBO PAIEŠKA  

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PASIŪLYMUS RASITE ČIA:

INFORMACIJA APIE SAVANORIŠKĄ PRAKTIKĄ:

 

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme