Biblioteka

…Aš esu biblioteka.

Aš nesu nei sienos, nei lentynos,

Net ne knygos,sustatytos eilėmis,

Aš esu pasaulio išmintis,

Aš esu atviros durys.

Įženk!

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.

Biblioteka dirba

Pirmadienis – ketvirtadienis
8.00 – 16.30

Penktadienis
8.00 – 15.30

Pietų pertrauka
12.00 – 12.30

Paskutinė mėnesio darbo diena – sanitarinė diena

Bibliotekininkė
Irena Bereznovskaja

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas;
 • skaitykla;
 • vadovėlių fondas.

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas:

2020 metais įgytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas >>;

2019 metais įgytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas >>.

Bibliotekos paslaugos:

 • dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje;
 • atsakymas į užklausas;
 • teminių parodų organizavimas;
 • mokinių aprūpinimas vadovėliais;
 • vaizdo įrašų peržiūra;
 • nemokamas internetas.

Bibliotekos fondas:

 • knygas (grožinė literatūra, vaikų literatūra, metodinė literatūra, enciklopedijos, žodynai, žinynai)– 6752 egz.
 • vadovėliai – 2994 egz.
 • elektroniniai dokumentai (CD, DVD ir kt.)– 146 vnt.

Mokyklos bibliotekos taisyklės:

 • bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka;
 • biblioteka turi teisę naudotis mokyklos  mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai;
 • skaitytojai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje;
 • kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti;
 • skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 4 knygas ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, vadovėliai išduodami visiems mokslo metams.

Skaitytojas turi teisę:

 • gauti bibliotekos fondo knygas laikinam naudojimui į namus arba skaitykloje;
 • gauti informaciją apie bibliotekos fondą;
 • lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

Skaitytojo atsakomybė:

 • praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, vadovėlį ar kitą spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti;
 • už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spaudinius atsako tėvai ar globėjai;
 • baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

Klausk bibliotekininko beriuza@mail.ru

DABAR AŠ ŽINAU, KUR RASTI ATSAKYMĄ…

Gegužės 18 d. mokyklos bibliotekoje įvyko edukacinis užsiėmimas „Kur rasti atsakymą į kiekvieną klausimą?“ Jame dalyvavo ketvirtokai su auklėtoja Ana Černel.

Bibliotekininkė Irena Bereznovskaja paruošė mokiniams įdomių klausimų iš įvairių šaltinių, paaiškino, kaip reikia naudotis enciklopedijomis, žinynais bei žodynais. Mokiniai uoliai kibo į darbą. Neatsakytų klausimų nebuvo.

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme