Mokinių uniforma

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2014 m. rugsėjo 2 d.

Įsakymu Nr. V-79

VILNIAUS R. ZUJŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
  2.  Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA

Mergaitėms Berniukams
Mėlynos spalvos uniforminis megztukas su mokyklos emblema – ženkliuku;

Pagal pageidavimą – languotas raudonos spalvos sarafanas arba sijonas.

Mėlynos spalvos uniforminis megztukas su mokyklos emblema – ženkliuku;

Pagal pageidavimą –mėlynos spalvos

liemenė, kaklaraištis, uniforminės kelnės.

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

  1. Uniformą dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, įskaitas bei atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
  2. Į mokyklos renginius be mokyklinės uniformos mokiniai neįleidžiami.

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

         Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.

V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS

  1. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai, o klasių vadovai taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/globėjais ir kt.)
  2. Karta per mėnesį vykdoma uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos per du patikrinimus), svarstomas Vaiko gerovės komisijoje arba direkcijos taryboje, kur kviečiami mokinio tėvai, jam skiriama nuobauda.
  3. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausia klasė paskatinama.
© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme