Logopedo pagalba

Logopedė: Joana Stapčinskienė

2020-2021 m.m.

DARBO LAIKAS

Savaitės diena Kontaktinis laikas(užsiėmimai su mokiniais) Nekontaktinis laikas
Antradienis 08.55-13.40 13.40-14.35

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS

2020-2021 m.m.

Eil.
Nr.
Veiklos  turinys Data Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai
1. Patikrinti pirmų klasių ir naujai atvykusių mokinių kalbą. rugsėjis logopedė Joana Stapčinskienė Ugdymo perspektyvos numatymas
2. Patikrinti praėjusiais mokslo metais lankiusių ir paliktų ateinantiems mokslo metams mokinių kalbą, skaitymo bei rašymo įgūdžius. rugsėjis logopedė Joana Stapčinskienė Ugdymo perspektyvos numatymas
3. Konsultuoti vaikus, mokytojus ir tėvus, besikreipiančius į logopedinį kabinetą. nuolat logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai, glaudus bendradarbiavimas su tėvais bei mokytojais
4. Dirbti grupelėmis su: turinčiais kalbos sutrikimų; turinčiais kalbėjimo sklandumo sutrikimų; turinčiais rašymo sutrikimų; turinčiais skaitymo sutrikimų. nuolat logopedė Joana Stapčinskienė Glaudus darbas su mokiniais
5. Reikalui esant ruošti programas mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. rugsėjis logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai
6. Tiriamoji veikla, siekiant išsiaiškinti vaiko kalbos, kalbėjimo sklandumo, rašymo ir skaitymo sutrikimus. pagal mokytojų pageidavimus logopedė Joana Stapčinskienė Mokymosi programų palengvinimas
7. Individualus darbas. mokslo metų bėgyje logopedė Joana Stapčinskienė Glaudus darbas su mokiniais
8. Konsultuoti mokytojus spec. ugdymo klausimais. pagal poreikį logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su mokytojais
9. Pateikti lankstinukus apie rekomendacijas spec. poreikių moksleivių udymui lietuvių ir užsienio kalbų mokytojams. antras pusmetis logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai
10. Skaityti pranešimus logopedijos klausimais pradinių klasių mokytojų metodinės grupės užsiėmimuose. pagal poreikį logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su mokytojais
11. Konsultuoti tėvus logopediniais klausimais, supažindinti su jų vaikų kalbos korekcijos metodika, vaizdine medžiaga, užduotimis. individualiai logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su tėvais
13. Tirti mokinių kalbą, komplektuoti grupes tęstinei korekcijai, atsiskaityti už mokslo metus. gegužės

16-30 d.

logopedė Joana Stapčinskienė Sudarytas naujas mokinių sąrašą
14. Konsultuoti būsimuosius pirmokus, vesti jiems korekcines pratybas. birželio -15 d. logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai
15. Rinkti metodinę medžiagą, dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose, dalytis darbo patirtimi. birželio

16- 30 d.

logopedė Joana Stapčinskienė Kaupimas reikiamos informacijos
16. Domėtis naujausią literatūrą logopedijos klausimais. nuolat logopedė Joana Stapčinskienė Kaupimas reikiamos informacijos
17. Pateikti logopedo ataskaitą VGK. Mokslo metų pavaigoje logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai
18. Dalyvauti respublikos logopedų asociacijos suvažiavimuose, seminaruose. nuolat logopedė Joana Stapčinskienė Kaupimas reikiamos informacijos
19. Darbas spec. ugdymo komisijoje. pagal poreikį logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai bei bendradarbiavimas spec. ugd. komisijoje
20. Bendradarbiavimas su PPT. pagal poreikį logopedė Joana Stapčinskienė Geresni darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su PPT
© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme