PRATĘSIAMAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMO IR VAIKŲ PRISKYRIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS TERMINAS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posėdyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos […]

VELYKINĖ PARODA

Velykinėje parodoje „Velykų belaukiant“ dalyvavo ikimokyklinukai ir parengiamosios grupės mokiniai bei 5–9 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Velykinės parodos metu buvo surinkta daugybė nuotraukų. Jų dėka buvo sukurta fantastiška mūsų vaikų ir jaunimo paroda. Velykų sezonu, be namų ruošos darbų ir švenčių, vaikai taip pat rado laiko puoselėti lenkų tradicijas ir papročius, kurdami nuostabius […]

VEIKSMO SAVAITĖS „BE PATYČIŲ “

IŠRENKTA TEMA: „NEMUŠK MANE, MYLĖK MANE“ KLASĖ: 5-6 spec. klasė TIKSLAS: ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. Mokyti vaikus nebūti abejingais stebėtojais, o stabdyti patyčias.

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme