Projektai

„KOKYBĖS KREPŠELIS“

kk_projekto_logo

Nuo 2020 metų Zujūnų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamame projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.

Šiame projekte dalyvauja 180 mokyklų iš visos Lietuvos, iš kurių 10 – Vilniaus rajono. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Apie projektą plačiau>>.

Darbo grupės užduotis buvo parengti dvejų metų planą, kuris šiuo metu yra įgyvendinamas. Gimnazija įsigijo edukacines programas („Eduka.lt“, „Egzaminatorius.lt“) bei daugialypės terpės įrangą, taip pat vyko ir vyksta pedagogų mokymai, įdarbinta mokytojų padėjėja, dirbanti su mokiniais, neturinčiais nuotolinio mokymosi sąlygų. Projekto koordinatoriai analizuoja pirmojo pusmečio rezultatus, bendradarbiauja su klasių vadovais bei teikia rekomendacijas mokiniams.

Gimnazijos parengtas „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.


 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

ku_ateiti_logo

Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei

kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Daugiau >>


Kartu Edukacijai. Susivienijimas „Wspólnota Polska”

razem-dla-edukacji

 

Daugiau >>

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme