Teisinė informacija

Priėmimo į Vilniaus r. Zujūnų gimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus r. Zujūnų gimnaziją tvarkos aprašas


Mokinių elgesio taisyklės gimnazijoje

Mokinių elgesio taisyklės gimnazijoje


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas;


Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo 2021-07-01;

Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo 2021-07-01;;


Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys ŠUI veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme