Skyriaus aktualijos

MAGIŠKAS SHOW

magikshow1 magikshow2

Gegužės 24d. pradinių klasių mokiniai nuvyko į Lenkų kultūros namus į Maciejo Polo pasirodymą, sukurtą vaikams, kuriame iliuzionistas vaikus nukėlė į magišką pasaulį, kur kiekvienas vaikas galėjo pasijusti tikru magu.
Įžengėme į stebuklų pasaulį ir išvydome daug įvairių magiškų pasirodymų.


 

VILNIAUS KRAŠTO VERBOS NEMATERIALINIS LIETUVOS KULTŪRINIS PAVELDAS“

Verba plaka, neužplaka,
Po šešių dienų, po šešių naktų
Sulauksime Velykų.

2019 m. balandžio 19 d. Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus anglų kalbos mokytoja metodininkė Lilija Schoenbeck ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Diana Lūžienė organizavo tarpmokyklinio anglų – lietuvių kalbų projekto „The region of palms in turns of history“ – „Vilniaus krašto verbos nematerialinis Lietuvos kultūrinis paveldas“ veiklos pristatymą. Šiame projekte dalyvavo ne tik Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus 1 – 10 klasių mokiniai, bet ir Zujūnų gimnazijos 8 klasės mokiniai su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Bortkevič bei Vilniaus miesto Juventos gimnazijos mokiniai su anglų kalbos vyresniąja mokytoja Irena Pelakauskiene.
Balandžio 19 d. minėtų mokyklų mokiniai su mokytojais susirinko Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčioje. Verbų ir buities seklyčia – socialinė, kultūrinė bei edukacinė institucija, teikianti lankytojams autentišką, išsamią informaciją apie dainuojamąjį folklorą, tradicinius apmatus, liaudies mediciną, vietinį dialektą bei kitas autentiško folkloro sritis.
Tarpmokykliniame projekte dalyvavę mokiniai susipažino su Vilniaus krašto tradicijomis, papročiais ir kultūra, pamatė įvairių dydžių ir formų, išskirtinai tik Vilniaus kraštui būdingas verbas bei buities reikmenis. Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokiniai deklamavo eiles, o vyresnių klasių mokiniai pristatė tarpmokyklinio projekto metu surinktą medžiagą visiems susirinkusiems svečiams. Vėliau dalyviai pasiskirstė į komandas ir gavo iš anksto anglų ir lietuvių kalbų mokytojų paruoštus klausimus anglų – lietuvių kalbomis, į kuriuos mokiniams pavyko puikiai atsakyti. Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčios vedėja Janina Norkūnienė pravedė edukacinę pamoką ,,Verbų pynimas” ir mokiniams papasakojo apie Vilniaus krašto verbas. Vilniaus krašto verbos – tai ant sauso medinio kotelio iš vienos pusės ir aplinkui tvirtai supinta spalvinga rykštė, įvairių raštų, susidedanti iš savitai derinamų įvairiaspalvių džiovintų augalų, sausučių žiedelių, nudažytų skiedrelių, su viršūnėje įpintu pilkų ar žaliai dažytų ežerinių smilgų kuokštu, maždaug pusmetrio ilgio, įvairaus storio. Tradicinės Vilniaus krašto verbos buvo rišamos derinant ryškių spalvų žiedelius, šiuolaikinės – dažniau pilkos ar pastelinių spalvų, jų raštas komponuojamas paprasčiau. Janina Norkūnienė kartu su verbų pynėjomis: Janina Zamara, Teresa Michalkevič, Irena Jodko ir Vieslava Buinovska išmokė mokinius pinti verbas. Vaikai greitai įsitraukė  į verbų rišimo procesą ir buvo labai laimingi gavę galimybę patys pasigaminti sau verbą. Po sunkaus darbo visi vaišinosi arbata bei tradiciniais saldžiais kepiniais.
Labai dėkojame Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčios vedėjai Janinai Norkūnienei už pravestą edukacinę pamoką ir verbų pynėjoms už padovanotas įspūdingas verbas bei Zujūnų gimnazijos direktoriui Marekui Pščolovskiui už geranoriškumą ir paramą organizuojant šį tarpmokyklinį anglų – lietuvių kalbų projektą.

Projekto organizatorės
Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lilija Schoenbeck
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Diana Lūžienė


EDUKACINĖJE IŠVYKA „ŽYMŪS ŽMONĖS“

Kovo 29 diena Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai kartu su Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus mokiniais dalyvavo edukacinėje išvykoje „Žymūs žmonės“.
Mokiniai su lydinčiais mokytojais vyko į Vilniaus rajono Maišiagalos miestelį, kuriame apžiūrėjo Maišiagalos bažnyčią, lankėsi kunigo Juzefo Obrembskio muziejuje ir dalyvavo Huvalto dvare vykusioje edukacinėje pamokoje „Žvakių liejimas“. Po šios kelionės mokiniai gavo užduoti parašyti lietuvių ir anglų kalbomis laišką apie žymų žmogų.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lilija Shoenbeck
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Diana Lūžienė


DUKACINIS UŽSIĖMIMAS, SKIRTAS JONUI ŽEMAIČIUI VYTAUTUI ATMINTI

Kovo 15d. Čekoniškių k. verbų ir buities seklyčioje vyko edukacinis užsiėmimas, skirtas Jonui Žemaičiui Vytautui atminti. Užsiėmimą pravedė Rudaminos „Ryto gimnazijos“ istorijos mokytojas, istorinių knygų autorius Arvydas Norkūnas.


LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

 Vasario 15 dieną mokykloje paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  Minėjimo metu prisiminėme svarbiausius istorijos įvykius, asmenybes, kurių dėka Lietuva išsaugojo savo kalbą bei atvėdė nepriklausomybės link. Renginio metu svarbus akcentas buvo medis.  Medis – tai gyvybės, mūsų valstybės ilgaamžiškumo simbolis. Renginio pabaigoje mokiniai medžiui suteikė gyvybės – papuošė jį trispalve.


„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 11-ąją, penktadienį, Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje buvo pagerbta visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-osios įvykiams. Tradiciškai buvo uždegtos atminimo žvakelės, buvo vėl papasakoti tragiški įvykiai apie 1991 m. žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.


VILJAMAS ŠEKSPYRAS IR MES

“Nebijok didybės. Kai kurie gimsta šaunūs, kai kurie pasiekia didybę, o kiti yra didingi.”

Viljamas Šekspyras

Zujūnų gimnazijos Čekoniškių skyriaus 7,8-os ir 10-os klasių mokiniai kartu su Juventos gimnazijos aštuntokais gruodžio 14 dieną dalyvavo trumpalaikiame, tarpmokykliniame interaktyviame projekte anglų kalba “William Shakespeare and we”. Projekto tikslai: paminėti anglų dramaturgo kūrybą, skatinti mokinius domėtis pasauline kultūra Renesanso laikotarpiu, tuometiniu Anglijos visuomenės gyvenimu bei atrasti tai, kas aktualu mūsų laikams.
Juventos gimnazijos Šekspyro muziejuje mokiniai išklausė paskaitą apie įžymų rašytoją, skaitė ištraukas iš dramų “Dvyliktoji naktis”,”Romeo ir Džiuljeta”, “Ričardas III”. Toliau sekė užduotys: buvo padeklamuotas 18-asis Šekspyro sonetas, o mokiniams pateiktos šio soneto atskiros eilutės, jie turėjo tiksliai atstatyti jį ir padeklamuoti; išklausę vieną Šekspyro kūrybos  citatų, mokiniai turėjo surasti definiciją-paaiškinimą, toliau sekė teminė viktorina. Manyčiau, kad visi šio renginio metu įgijo ne tik naujų žinių, bet ir patyrė neišdildomų įspūdžių. Projekto dalyviai buvo apdovanoti sertifikatais, padėkos raštais bei knygomis.
Nuoširdžiai dėkojame Juventos gimnazijos direktorei Irinai Ignatavičienei, anglų kalbos mokytojai-metodininkei Liubovei Čepukas bei vyresn. mokytojai Irenai Pelakauskienei už šiltą priėmimą, svetingumą bei bendradarbiavimą.

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė

Lilija Schoenbeck


NETRADICINĖ PAMOKA

 Gruodžio 4d.  7-10 klasių mokiniai išklausė policijos pareigūnų pranešimą apie pirotechniką.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo praktiniame užsiėmime apie saugų eismą ir atšvaitų naudojimą.


IŠVYKA Į VIRTUALIĄ INTERAKTYVIĄ PARODĄ FUTURE LIVE!

Lapkričio 28d.   pasinėrėme į nuostabią kelionę po stulbinantį pasaulį, pilną nežemiškų būtybių, stebuklingų gėlių ir tolimų planetų augalų.


 

IŠVYKA Į VILNIAUS KAMERINĮ TEATRĄ

Lapkričio 21d. pradinių klasių mokiniai nuvyko į Vilniaus Kamerinį Teatrą į  nuotykių spektaklį „Emilis iš Lionebergos“ pagal švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren knygą.
Emilis – mažasis neklaužada, linksmas ir žingeidus, idėjų nestingantis vaikis.  Šis mažasis miestelio gyventojas kai kada – toks ramus, kad gali pagalvoti, kad tai angelėlis. Bet taip tik atrodo… Berniukas visuomet kažkur įkliūva. Tik nusisuk ar atsipūsk, ir štai, žiūrėk, Emilis jau iškrėtė pokštą ar pateko į bėdą.
Dinamiška, įvairių nutikimų kupina Emilio istorija be pamokamojo tono, tiesiog linksmai ir energingai paliudija: net ir mažas, savaip pasaulį matantis žmogus gali nuveikti didelius darbus ir padėti tiems, kam pagalba reikalinga.

Po spektaklio smagiai žaidėme žaidimų aikštelėje.


 

MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ

Spalio 5 dieną mokiniai organizavo mokykloje Mokytojų dienos šventę..
Po pamokų įvyko šventinis koncertas, kuriame netruko dainų, mokinių sveikinimų bei gėlių mylimiems mokytojams. Po koncerto mokytojų laukė tortas.


KALBŲ ŽINOJIMAS- KELIAS Į ISMINTĮ

Rugsėjo 26-28 dienomis mūsų mokykloje, Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje, tradiciškai buvo švenčiama Europos kalbų diena. Anglų kalbos mokytoja Lilija Schoenbeck kartu su lietuvių kalbos mokytojomis  vedė netradicines anglų ir lietuvių k. pamokas, kuriose buvo organizuojamos  viktorinos, buvo diskutuojama apie pasaulio kalbas, sprendžiami rebusai,  taip pat buvo ruošiami plakatai, kuriami  dialogai poromis  įvairiomis kalbomis.
Anglų k. mokytoja paruošė monologą apie užsienio kalbų mokymą, kalbų svarbą žmogui.  1, 3, 4 ir 7, 8 bei 10 kl.mokinius sudomino viktorina „The door to wisdom“ – „Moki žodį – žinai kelią“. Daugiausia taškų surinko ir užėmė I vietą 10 klasės mokinys Adrian Lipnevič, II vietą užėmė 7 klasės mokinys Edvin Šekštelo. Visi mokiniai smagiai praleido laiką . Kiti dalyviai gavo dovanų už dalyvavimą anglų kalbos viktorinoje.
Organizatorės anglų k. mokytoja metodininkė  Lilija Schoenbeck ir vyresn.  lietuvių k. mokytoja Diana Lūžienė

 


MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme